Omítky Strojem

Telefonní číslo

+420 775 962 008

Email

info@omitkystrojem.cz

Adresa

Poštovní 212, 739 61 Třinec

Zásady ochrany osobních údajů

§.1 Obecná ustanovení

 1. Správcem údajů je Przemysław Klimas provozující podnikatelskou činnost pod názvem PUTZ SERVIS CLIMAZ s.r.o. se sídlem Poštovní 212, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem DIČ: CZ 039 99 220.
 2. Ochrana údajů probíhá v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a ukládání údajů probíhá na zabezpečených serverech.
 3. Pro výklad pojmů se používá slovníček pojmů uvedený v obchodních podmínkách nebo popsaný v Zásadách ochrany osobních údajů (pokud vyplývá přímo z popisu).
 4. Pro účely lepšího vnímání Zásad ochrany osobních údajů byl pojem „uživatel” nahrazen pojmem „vy”, pojem „správce” pojmem „my”. Termínem „RODO” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 5. Respektujeme právo na soukromí a zajišťujeme bezpečnost údajů. Za tímto účelem se mimo jiné používá zabezpečený komunikační šifrovací protokol (SSL).
 6. Osobní údaje poskytnuté v kontaktních formulářích jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné neoprávněným osobám.

§2 Správce údajů

 1. Poskytovatel služeb je správcem údajů svých zákazníků. To znamená, že pokud máte účet na našich webových stránkách, zpracováváme vaše údaje, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice, pracoviště, IP adresa.
 2. Poskytovatel služeb je také správcem údajů těch, kteří se přihlásí k odběru newsletteru, a těch, kteří použijí kontaktní formulář a formulář pro zadávání dotazů.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány: a. v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, b. v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů, c. v rozsahu a za účelem nezbytným pro vznik, utváření obsahu Smlouvy, její změnu nebo ukončení a řádné plnění elektronicky poskytovaných Služeb, d. v rozsahu a pro účel nezbytný pro naplnění oprávněných zájmů (právně odůvodněné účely) a zpracování neporušuje práva a svobody subjektu údajů: v rozsahu a pro účel v souladu se souhlasem, který jste udělili, pokud jste se [například] přihlásili k odběru newsletteru, v rozsahu a pro účel v souladu se souhlasem, který jste udělili, pokud jste [například] využili kontaktní formulář nebo formulář pro zadávání dotazů.
 4. Každý subjekt údajů (pokud jsme správcem údajů) má právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 5. Kontakt s osobou, která v organizaci poskytovatele služeb dohlíží na zpracování osobních údajů, je možný prostřednictvím e-mailu na adrese: info@omitkystrojem.cz.
 6. Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení Smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu pro účely uplatnění případných nároků u soudu nebo pokud nám národní nebo unijní či mezinárodní právo ukládá povinnost údaje uchovávat.
 7. Poskytovatel služeb má právo zpřístupnit vaše osobní údaje a další vaše údaje subjektům oprávněným podle příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení).
 8. K výmazu osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo vznesení právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.
 9. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje osobní údaje jiným subjektům než těm, které k tomu opravňují příslušné právní předpisy.
 10. Poskytovatel služeb zajistí aktuální bezpečnostní standardy s cílem minimalizovat důsledky případného narušení bezpečnosti údajů.
 11. Osobní údaje zpracovávají pouze námi pověřené osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.

§3. Soubory cookie

 1. Webové stránky https://www.omitkystrojem.cz používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané počítačovým softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webové stránce, webová stránka rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují číst informace, které obsahují, pouze serveru, který je vytvořil. Soubory cookie proto usnadňují používání dříve navštívených stránek.

  Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, poloze a informací zaslaných na stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.
 2. Údaje, které shromažďujeme, slouží ke sledování a zjišťování, jak uživatelé používají naše stránky, abychom je mohli vylepšovat a poskytovat efektivnější a plynulejší navigaci. Informace o uživatelích sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na stránkách.

  Soubory cookie identifikují uživatele, což nám umožňuje přizpůsobit obsah stránek, které používá, jeho potřebám. Díky zapamatování vašich preferencí je možné přizpůsobit reklamu cílenou na vás. Soubory cookie používáme k zajištění nejvyššího standardu komfortu na našich webových stránkách a shromážděné údaje jsou používány pouze v rámci společnosti PUTZ SERVIS CLIMAZ s.r.o. Przemysław Klimas k optimalizaci provozu.
 3. Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie:
  a) „nezbytné” soubory cookie, které vám umožní používat služby dostupné na webu, např. autentizační soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření na webu;
  b) soubory cookie používané pro bezpečnostní účely, např. používané k odhalení zneužití autentizace webových stránek;
  c) „výkonnostní” soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o používání webových stránek;
  d) „funkční” soubory cookie, které umožňují „zapamatovat si” uživatelem zvolená nastavení a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na jazyk nebo oblast původu uživatele, velikost písma, design webových stránek atd;
  e) „reklamní” soubory cookie, které umožňují poskytovat uživatelům reklamní obsah více odpovídající jejich zájmům.
 4. Uživatel má možnost kdykoli zakázat nebo obnovit shromažďování souborů cookie změnou nastavení ve svém webovém prohlížeči. Pokyny ke správě souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Další osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jsou shromažďovány pouze v případě, že s tím uživatel výslovně souhlasil vyplněním formuláře. Výše uvedené údaje uchováváme a používáme pouze k účelům nezbytným pro plnění příslušné funkce.